دانشمندان آمریکایی دو سری نانو روبات را از DNA ساخته اند که می توانند به تنهایی راه بروند و بسته های نانویی را میان خود تبادل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، میلان استویانویچ از دانشگاه کلمبیا و نادرین سیمن از دانشگاه نیویورک که نتایج یافته های خود را در مجله علمی نیچر منتشر کرده اند موفق شدند دو مجموعه نانو روبات را از DNA ایجاد کنند.

یکی از این مجموعه های نانو روباتها که "عنکبوت" (اسپایدر) نام دارند می توانند روی یک تار عنکبوت ساخته شده از DNA و در یک مسیر از پیش برنامه ریزی شده حرکت کنند.

این روباتها که تنها چهار نانو متر قطر دارند در آینده می توانند به سلاحهای روباتیک تبدیل شوند و در تمیز کردن شریانها و ترمیم بافتهای آسیب دیده کاربرد داشته باشند.

بدن نانو روبات عنکبوتی از پروتئین معروفی به نام "استرپتاویدین" تشکیل شده است. به این بدن سه پا چسبیده است که از رشته های آنزیمی DNA ساخته شده اند.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مجموعه روباتهای دوم بر روی سه نوع پیچیده از ماشینهای DNA حرکت می کنند و می توانند با سه دست خود نانو ذرات طلا را گرفته و آنها را بار ماشین DNA خود کنند.

منبع: خبرگزاری مهر  http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1082371