دانشمندان یك سوئیچ ژنتیكی را شناسایی كرده‌اند كه اگر در وضعیت خاموش قرار بگیرد، می‌تواند سبب آسیب به حافظه در موش‌های آزمایشگاهی شود.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، محققان امیدوارند كه كشف این سوئیچ بیولوژیك آنها را به سوی تولید داروهای جدید با قابلیت درمان بیماری آلزایمر و سایر بیماری‌های مربوط به تحلیل حافظه سوق دهد.

اندره فیشر محقق انستیتو نوروساینس اروپا در گوتینگن آلمان بعنوان بخشی از مطالعات خود و به همراه دستیارانش موش‌های سه ماهه را وادار كردند كه راه خود را در اطراف یك فضای جدید پیدا كنند و سپس توانایی آنها را برای همراه شدن با یك شوك الكتریكی مرتبط با یك فضای خاص ارزیابی كردند. در نتیجه فعالیت مجموعه‌ای متشكل از 1500 ژن افزایش یافت كه برای تولید پروتئین‌ها شناخته شده هستند و هم‌چنین برای شكل‌گیری نورون‌های جدید مورد نیاز می‌باشند و این فرآیندی است كه برای یادگیری در انسان و موش‌ها ضروری است.

مجله علمی ساینس در این رابطه نوشت: محققان دریافتند تقویت بیان ژنی در این فرآیند در موش‌های مسن كاهش پیدا می‌كند.

پژوهشگران با بررسی بیشتر متوجه فعالیت یك قطعه مولكولی موسوم به گروه استیل در موش‌های جوان در حین فرایند یادگیری شدند.

محققان دریافتند كه گروه استیل یا به اصطلاح كلاهك استیل در موش‌های پیر وجود ندارد و فقدان آن موجب تضعیف عملكرد حافظه و یادگیری در آنها می شود. بنابراین اگر بتوان این كلاهك را فعال كرد می‌توان از آن بعنوان كلیدی برای تقویت حافظه بهره جست.

منبع: ایسنا  http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1537756&Lang=P