نتایج تحقیقات دانشمندان ایتالیایی نشان می دهد که علاوه بر نورونها، سلولهای ستاره مانند آسیب دیده نیز در بروز بیماری صرع نقش دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون تصور می شد که صرع در اثر آسیب دیدگی نورونها ایجاد می شود اما اکنون گروهی از محققان موسسه نوروساینس شورای تحقیقات ملی دریافتند که تخریب سایر سلولهای مغز نیز می تواند در بروز این بیماری نقش داشته باشد.

این پژوهشگران نشان دادند که سلولهای ستاره مانند (استروسیتها) به طور فعالی در ایجاد حملات صرعی حضور دارند.

استروسیتها سلولهای نورونی نیستند بلکه در گروه سلولهای گلیایی جای دارند سلولهای گلیایی در مغز پستانداران بسیار متنوعند و به طور مداوم با نورونها تماس دارند.

صرع یک بیماری مغزی است که می تواند هم پایه های ژنتیکی داشته باشد و هم در اثر بدشکلی مغز، جراحات، عفونتها، سکته و یا تومورها ایجاد شود همچنین می تواند به دلایل تاکنون ناشناخته ای شکل گیرد.

یکی از مهمترین علائم صرع، بروز حملات تشنج است که در موارد حاد می توانند زندگی بیمار را در معرض خطر قرار دهند این حملات نتیجه یک ناهنجاری در فعالیت الکتریکی نورونها است.

براساس گزارش آنسا، تاکنون هیچ درمان قطعی برای این بیماری ارائه نشده است و تنها برخی داروها می توانند فعالیت الکتریکی نورونها را کنترل کرده و از بروز حملات تاحدودی جلوگیری کنند.

این محققان امیدوارند با کسب این نتایج جدید که نشان می دهد آسیب دیدگی استروسیتها نیز در ظهور این بیماری نقش دارند بتواند در ارائه روشهای درمانی موثر آینده کمک کند.

منبع: خبرگزاری مهر  http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1083810