کشف شگفت‌انگیز سیارکی که در جهتی وارونه به دور خورشید در حرکت است، تعجب اخترشناسان را از عدم مشاهده این پدیده در گذشته برانگیخته است. کشف سیارکی با ابعاد دو تا سه کیلومتر که در مداری معکوس در حال چرخش به دور خورشید است شگفتی اخترشناسان را به شدت برانگیخته است. به دلیل نزدیکی بیش از حد این پدیده به زمین، اخترشناسان از این‌که چگونه تا به حال موفق به رصد این جرم نشده‌اند در تعجب به سر می‌برند.
به گزارش ماهنامه نجوم، این سیارک، 2009 HC82 نام دارد و توسط رصدخانه کاتالینا واقع در آریزونا و در صبحگاه 9 اردیبهشت 88  رصد شده است. محاسبات نشان می‌دهد که این سیارک در فاصله 3.5 میلیون کیلومتری از مدار زمین، هر 3.39 سال یکبار به دور خورشید حرکت می‌کند که با توجه به ابعاد آن، 2009 HC82 خطری جدی برای سیاره آبی به شمار می رود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امر غیرطبیعی‌تر در رابطه با این سیارک، شیب 155 درجه‌ای مدار این جرم به سوی زمین است. این به آن معنی است که نسبت به دیگر سیاره‌ها، این خردسیاره در جهت معکوس در حرکت است. این سیارک بیستمین نمونه‌ای است که از مدار عقب گرد برخوردار بوده و هیچ یک از موارد کشف شده، در این فاصله نزدیک از زمین قرار نگرفته‌اند. داشتن مدارهای وارونه در میان دنباله‌دارهایی که از حاشیه‌های دوردست منظومه خورشیدی به قسمتهای داخلی حرکت می‌کنند نسبت به سیارک‌ها بیشتر رواج دارد. به این دلیل که یک ستاره یا سیاره در حال عبور می‌تواند دنباله‌دارها را از مدار اصلی خود بیرن رانده و به مداری غیر طبیعی هدایت کند.
به همیـــن دلیل، اخترشناسان ابعاد و شکل ظــاهری سیــارک جدید را مشــابه دنباله دار انکه (Encke) می‌دانند با این تفاوت که هیچ دنباله‌ای در امتداد آن قرار نگرفته است.
بر اساس گزارش نیوساینتیست، سیارک کوچک اکنون در پشت سیاره مریخ در حرکت است اما مدار این سیارک به صورت فصلی، آن را در نزدیکی سیاره زمین قرار می‌دهد. اخترشناسان معتقدند رصد این پدیده در سال 2000 در بهترین شرایط خود قرار داشته و دلیل مشاهده نشدن آن امری است که تاکنون پاسخی برای آن یافته نشده است.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------