سنکروترونهای قطبی کننده امواج رادیویی را به شدت تحریک می کنند.بطوریکه سرانجام آنها با سرعتی بیشتر از نور حرکت می کنند.این می تواند آنچه که در تپ اخترها رخ می دهد را توجیه کند.

سنکروترونهای قطبی کننده امواج رادیویی را به شدت تحریک می کنند.بطوریکه سرانجام آنها با سرعتی بیشتر از نور حرکت می کنند.این می تواند آنچه که در تپ اخترها رخ می دهد را توجیه کند.

تپ اخترها ستارگانی نوترونی هستند که بسیار سریع می چرخند و امواج رادیویی را به صورت پالس منتشر می کنند.اما آنچه ما نمیدانیم این است که چرا این پالس ها به شدت درخشان هستند و یا چرا چنین مسافت های طولانی را طی می کنند.هم اکنون برخی از محققان گفته اند که می توانند با تنظیمات دقیق در ابزاری که ساخته اند امواج را با سرعتی بیش از سرعت نور حرکت دهند.

اما استفاده هایی که از این فرآیند می توان کرد تولید نسل جدیدی از تلفن های سلولی(همراه) است که با ماهواره ها به طور مستقیم ارتباط برقرار می کنند.این تلفن ها خدمات مطمئن تری را ارائه خواهند کرد و راه را برای دخالت هکر ها دشوار می نمایند.این امواج رادیویی همچنین تحولی عظیم در صنعت رایانه ایجاد خواهند کرد و داده ها با سرعت بسیار بالایی جابجا خواهند شد .

در زمینه سلامت نیز این امواج رادیویی موثرند.برای مثال هنگامی که یک بیمار دارو مصرف می کند ، امواج رادیویی آنها را برای مثال در ناحیه ای که تومور واقع است فعال می کنند.